Benchmark Dịch vụ Email Marketing

Free 2k subscribers

Dịch Vụ Email Marketing tốt nhất

Sử dụng Benchmark để tạo và gửi các chiến dịch email tự động

desktop template
mobile template

Với hơn 400 mẫu thiết kế Email bạn có thể sẵn sàng sử dụng cho bất cứ dịp nào.

Không giới hạn thời gian dùng cho tài khoản Free Hỗ trợ Autoresponders cho tài khoản Free

Đăng ký Ngay để nhận 2.000 subscribers và gửi đến 14.000 email mỗi tháng (Miễn Phí).

Test Group A v.s. Test Group B
Free Shipping Today! Pick as winner v.s. Order now for Free Shipping. Pick as winner

Tìm hiểu những gì khách hàng của bạn muốn thông qua tham gia chạy thử nghiệm chiến dịch Email Marketing A / B testing.

Với Inbox Checker, xem lại những Email của bạn giống như tất cả các khách hàng nhận Email trước khi nó được gửi đến cho khách hàng.

Gmail (Explorer)

Gmail (Chrome)

Outlook 2013

Yahoo! Mail

Outlook 2013

Blackberry 4 OS

Đăng ký Ngay để nhận 2.000 subscribers và gửi đến 14.000 email mỗi tháng (Miễn Phí).